Stovky hotelů

Hudba: 
Oldřich Říha
Text: 
Ladislav Vostárek

Stovky hotelů
Stovky postelí
Kde jsem za ta léta spal
Stovky rozličných pódií
Kde jsem za ta léta hrál

Na stech nárožích
Mnoha měst
Plakáty nám visely
Stovky milníků kolem cest
Jsme za ta léta míjeli

V dobách pravěkých
Týhle muziky
Každý z nás měl, co dům dal
Bedny z rádií, dráťáků
Sám si doma letoval

S károu prastarou
A svou kytarou
Jsem tu pro vás. Jsem tu rád
A já budu hrát - pro všechny
Dokud o to lidi budou stát