OSOBNÍ

Hudba: 
Olda Říha
Text: 
František Gellner

VYČINILI MI, JAK ZASLUHUJI 

TOHO, PŘÁTELÉ ZPŮSOBNÍ, 

ŽE LIDÍ OD ZÁSAD NEROZLIŠUJI,

ŽE JSEM VŽDYCKY PŘÍLIŠ OSOBNÍ

 

BA PRÁVĚ! HÝČKANÁ SLOVA A HESLA

NIKDY MĚ K ÚCTĚ NENUTÍ

ZA NIMI OD VĚKŮ KUJÍ SE NOVÁ

VŽDY PROTI ROZUMU SPIKNUTÍ

KLAMNÝCH PŘEDSTAV SI NEČINÍM V ŽITÍ,

ŽE PROTI PŘESILE HLUPÁKŮ

BY BYLO MOŽNO KDY ZVÍTĚZITI,

VÍM, PRAVDA SPÍŠ ZVÍTĚZÍ V OPAKU

 

JSEM STARÝ INDIVIDUALISTA,

HLEDÍM KOLEM A UPŘÍMNĚ

PRAVÍM SLOVY JEŽÍŠE KRISTA:

„KDO NENÍ PŘI MNĚ, JE PROTI MNĚ.“